Jaarverslag 2010


Het is afgelopen jaar (2010) rustig geweest in en rondom de molen in Eindewege, omdat er helaas een veiligheidsaspect in het geding was.

De wieken konden niet meer goed worden afgeremd, want de remvoering was versleten.
Molenmaker Adriaens heeft inmiddels de oude remvoering verwijderd en een nieuwe remvoering van populierenhout aangebracht.

Ook de opbouw van de remvoering is aangepast, in plaats van langshout is er nu gekozen voor de remvoering met dwars aangebracht hout op de rem.
Hiervoor moesten ook de vangstukken (de remblokken) opnieuw op maat worden gemaakt en opnieuw worden afgesteld (zie onderstaande afbeelding).

Het indraaien van de rem, vergelijkbaar met een trommelrem van een fiets, moest met scherp zand gebeuren om een ruw remoppervlak tussen de remvoering en de vangstukken te verkrijgen. Samen met de remmende werking van onze twee speciale metalen verstelbare wieken, volgens het van Riet systeem, werkt de totale reminrichting weer krachtig en naar behoren.

Vernieuwde_remvoeringDe vernieuwde remvoering

De molen werd opengesteld voor publiek op de molendag in mei en monumentendag in september 2010. Op de monumentendag werden voor kinderen pannekoeken gebakken bij de molen van echt molenmeel, die gretig aftrek vonden.

Planning 2011

Op de planning staat nog door vrijwilligers te verrichten werkzaamheden zoals:

* Het aanbrengen van gaas onder de as en onder de achterkeuvels om de kauwen en
   kraaien weg te houden uit de molen.
* Het schilderen van de omloop en balustrade.
* Het vervangen van rotte stukken in de balustrade.

Een volgende grote investering in 2011 zal zijn het injecteren van de molenmuur halverwege aan de regenzijde.
Er blijkt een holle ruimte in de muur te zitten die al jaren water door laat sijpelen naar binnen, waardoor de vloeren van twee zolders nat worden.

Nadat er een zoldervloer al eens eerder is vervangen blijft dit dus dweilen met de kraan open.
Om het probleem met de oren te vatten, dient de muur waterdicht gemaakt te worden.
Dit moet door een specialistisch bedrijf gedaan worden en vergt wederom een flink deel van ons jaarlijks onderhoudsbudget.