Algemeen in Nederland


De oudste verwijzing naar windmolens is te vinden bij Arabische schrijvers in de 9e eeuw v. Chr.
In de 7e eeuw v. Chr. wordt vermeld een Perzisch Molen­recht, zodat toen zeker een ruim gebruik plaatsvond.
Deze molens moeten worden gezocht in de grensstreek van Perzië en Afgha­nistan.

Ze waren van een zg. horizontaal type, d.w.z. ze waren uitgerust met zeilen op een verticale as, die was geplaatst in een gebouw, aan verschillende zijden van openingen voorzien voor de in- en uitlaat van de wind.

Molens van het horizontale type zijn ook gebruikt in China (± 13e eeuw), de Krim, in West-Europa en Noord-Amerika.