Restauratie 2023/2024


De laatste grote restauratie dateert weer al van eind tachtiger jaren van de vorige eeuw. Deze restauratie vond plaats na de koop van de molen door Stichting Molen Nooitgedacht. De kap werd vernieuwd, de zolders ,de stelling en nog vele andere werkzaamheden zorgden er voor, dat de molen draaivaardig werd.

Nu is het tijd om de molen weer groot aan te pakken. Het meeste werk zit in het vervangen van het voegwerk van een groot gedeelte van de romp. Ook de kapbedekking is aan vervanging toe. Onder het hoofdstuk Werkzaamheden wordt het restauratie werk toegelicht.

Begin november is molenmakerij Grinwis uit Melissant begonnen met het verwijderen van de kapbedekking. Het houtwerk eronder was nog in goede conditie, dus de nieuwe bedekking kon vrij snel aangebracht worden.

Intussen was Bouwgroep Peters uit Middelburg begonnen met het verwijderen van de voegen boven de stelling. Na het schoonmaken van de romp worden de voegen opnieuw gevoegd. Boven de raampjes en deuren worden loden kraalgoten aangebracht. Op de stelling wordt een goot aangelegd om de afwatering beter te regelen. Verder zal aan de binnenkant van de molen het pleisterwerk rond de balklagen verwijderd worden, zodat de balken vrij komen te liggen om te ademen. Ook is er nog wat reparatiewerk aan de stelling nodig en zal het houtwerk weer netjes geschilderd worden.

Na enkele maanden hopen we, dat de molen er weer tiptop uitziet en beter bestand is tegen weer en wind.

Dit restauratieproject is mogelijk gemaakt door diverse giften: De provincie Zeeland neemt het grootste gedeelte voor zijn rekening, maar ook de Hollandsche Molen schenkt een groot bedrag. Verder komen er mooie bedrage van het Dinamofonds, Cultuurfonds, Hurgronje, Stichting Boone en giften van inwoners en bedrijven van Eindewege. Iedereen daar hartelijk voor bedankt, want zonder deze giften zou deze restauratie niet mogelijk zijn.