Molen Nooit Gedacht 150 jaar


De molen Nooit Gedacht bestaat in 2022 150 jaar. Op 3 juni 1872 werd de eerste steen gelegd door Dirk Meulenberg en kreeg de molen de naam "Nooit Gedacht".

De molen in Eindewege is niet de eerste molen in ons dorp. Op het eind van de zestiende eeuw is waarschijnlijk een houten standerdmolen op een meulberg gebouwd aan de oude ringdijk van de Brede Watering, de huidige Oude Rijksweg. Op een oude kaart van Blaeu uit 1656 staat de molen ingetekend aan een in die tijd zeer druk bereden verkeersweg. Diverse molenaars hebben op deze plek de molen laten draaien soms tot ongenoegen van voorbijgangers. In 1844 gaf het gemeentebestuur van 's-Heer Arendskerke de molenaar het bevel om uit te kijken als zijn molen in bedrijf was. Hij moest dan zien of er met paarden bespannen wagens aankwamen. In dat geval diende hij de wieken stil te zetten voor de angstige dieren.

Op dinsdag 26 maart 1872 is de molen door brand verwoest. Zie het verslag in de Goessche Courant, no 27 59ste jaargang:

Door eene tot nog toe onbekende oorzaak, is er heden nacht brand ontstaan in de koormolen te 's-|Heer Arendskerke. Binnen zeer korten tijd was de molen met het zich daarin bevindende graan ( plm 20 zakken) een prooi der vlammen geworden. Gelukkig heerschte er tijdens den brand volslagene windstilte, zodat daardoor en tevens door toegesnelde hulp geen gevaar voor de nabijstaande gebouwen bestond. De molen was ten brandschade verzekerd, de losse goederen echter niet.

Het verlies van de molen werd door de inwoners niet betreurd. Talrijk waren de gevallen van op hol geslagen paarden, die schrokken van het draaien van de wieken. Men hoopte dan ook, dat er een andere plaats gevonden zou worden voor de herbouw van de molen. En dat geschiedde. De molenaar kocht een stuk grond niet ver van het pas geopende station van Eindewege. De spoorlijn was eind 1871 klaar gekomen en het station werd op 1 maart 1872 opgeleverd. Bovendien lag het stuk grond vlak bij de toenmalige haven van Eindewege. In plaats van een standerdmolen werd een stellingmolen gebouwd.

Op 14 oktober 1919 werd de molen verkocht aan molenaar L.A. Dorst uit Hoedekenskerke. Deze gaf de molen in 1952 aan zijn zoon Cornelis Pieter Marinus Dorst, die de molen bijna 25 jaar in bedrijf hield. In 1984 werd de molen verkocht voor het symbolische bedrag van f 1,- aan de Stichting Molen Nooitgedacht te 's-Heer Arendskerke. De stichting was tot stand gekomen door inspanningen van het Overlegorgaan. Een kleine groep inwoners sprak zich uit voor het behoud van de molen en werd een werkgroep van het Overlegorgaan. Na gesprekken met het gemeentebestuur werd een stichting in het leven geroepen om de koop van de molen te regelen. Het verval van de molen werd geconsolideerd en er werden plannen gemaakt voor restauratie.

In de jaren die volgden werd de molen opgeknapt en namen de zonen van Dorst sr het draaien van de molen over van hun vader. Een molen, die altijd aan regen en wind wordt blootgesteld en waaraan veel hout is verwerkt, is een voortdurende bron van onderhoud. De laatste klus was het vernieuwen van vloeren en balkkoppen. Maar toch kon het bestuur niet achterover gaan leunen, want een groot vochtprobleem in de molen zou weer voor rotting van al het hout in de molen zorgen. Om dit vochtprobleem goed in kaart te krijgen heeft het bestuur de hulp ingeroepen van Rothuizen Architecten en Adviseurs uit Middelburg. Zij zijn deskundig op het gebied van monumenten en zeker ook van molens. De gehele romp is beklopt en voegen getest om een idee te krijgen van de huidige toestand van de molen. Het resultaat was niet best! De gehele romp moet aangepakt worden om het vocht buiten de molen te houden. Het bestuur zocht hulp bij de vereniging de Hollandsche Molen en samen werd een plan gemaakt om de molen voor de toekomst in stand te houden. Begin 2022 werd een subsidieverzoek gedaan aan de Provincie om deze omvangrijke klus te klaren. Het bestuur heeft goede hoop, dat het gaat lukken, maar of het voor de datum van 3 juni zal zijn? Na de toezegging van de Provincie zal het bestuur op zoek moeten om het plan financieel dekkend te krijgen.  Daarna moet er een aannemer gezocht worden en de werkzaamheden moeten  ingepland worden. Dat zal niet gaan lukken voor 3 juni, maar we willen toch rond die datum de molen in het zonnetje zetten.

Dat gebeurt op zaterdag 18 juni tijdens de Sraskerksedag.

Programma:

11.00 uur                    Ontvangst met een drankje onder de klanken van Brassband Excelsior.

12.00 – 14.00 uur     Bezichtiging molen, pannenkoeken eten, meelkraam en grabbelton

13.00 uur                   Uitslag kleurwedstrijd

U bent allen uitgenodigd om dit feest bij te wonen!

Secr. Janny Verwei
Stichting Molen Nooitgedacht