Het „Van Riet" Wieksysteem


De molenaarsfamilie Dorst heeft veel aan de verbetering van de stellingmolen te Eindewege gedaan, waarvoor zij een beroep deden op de bekende Goese molenmakers Van Riet.

Gedurende enkele generaties hebben in Goes opeenvolgende geslachten Van Riet het vak van molenmaker-timmerman uitgeoefend. Verschillende vermel­dingen hieromtrent zijn al in het midden van de vorige eeuw te vinden. Ongetwijfeld de belangrijkste vertegenwoordiger uit dit geslacht is MARINUS JACOB VAN RIET (3 april 1879-12 oktober 1962) zoon van molenmaker GER­RIT VAN RIET en JACOMINA OSSEWAARDE.

Na het overlijden van zijn vader in 1917 begon hij voor zichzelf een molenma­kerszaak, waarbij achtereenvolgens 4 zonen voor kortere of langere tijd bij hem in de zaak als molenmaker werkten.

Marien van Riet, die zijn werkplaats in de Lange Vorststraat te Goes had, was een zeer vooruitstrevende molenbouwer. Hij had in de loop del vooral samen niet zijn zoon Willem (+6- 10-"44 te Goes) verschillende verbeteringen aan diverse molens aangebracht.