Slot


In de loop van de eeuwen zijn er heel wat molens gebouwd, zelfs tot in deze eeuw, en ook weer verdwenen. Helaas zijn de meeste, nog bestaande, koren­molens buiten bedrijf gesteld. In de loop van de vorige eeuw zijn nog in Nieuw­dorp en onder Lewedorp nieuwe kolenmolens opgericht, beide stellingmolens.

Overigens was de aanvraag in 1845 voor het hebben van een molen bij Nieuw­dorp in eerste instantie door de gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke afge­wezen omdat de belangen van de molenaars van 's-Heerenhoek en 's-Heer Arendskerke er door geschaad zouden worden, aldus de motivering van de afwijzende beschikking op de aanvraag van Hubrecht Pieterse de Jonge. Hij heeft niet bij de pakken neergezeten, want in 1848 was Nieuwdorp een molen rijker.

In 1876 kreeg Adriaan Remijn toestemming een korenmolen te bouwen en wel tussen Nieuwdorp en Lewedorp.

Over de molenmakers van de molen in 's-Heer Arendskerke is tot nu toe niets te vinden met uitzondering van Vader en Zoon Van Riet in deze eeuw. Ons rest nog dank te zeggen aan de heren A. H. P. M. Meesters en H. Loos te Roosendaal, de heer F. D. Weemaes te St. Jansteen, de heer C. Beenhakker te Kloetinge, de heer M. J. Geuze te 's-Heer Arendskerke en de heer F. de Klerk van het Goese Gemeentelijk Archief voor het aandragen van bijzonderheden over de molen te 's-Heer Arendskerke, die in dit boekwerkje zijn verwerkt.

Tenslotte mogen wij de geïnteresseerde molenliefhebbers verwijzen naar de hierna volgende literatuurlijst, waaruit wij mede hebben geput.