De 16e eeuw


Gedurende de tachtigjarige oorlog groeide het aantal inwoners in 's-Heer Arendskerke, vooral door immigratie uit de zuidelijke Nederlanden. Dit zal de behoefte aan een molen in 's-Heer Arendskerke hebben bevorderd, zodat waar­schijnlijk aan het eind van de 16e eeuw in 's-Heer Arendskerke de eerste korenmolen zal zijn verrezen naast de bestaande in Baarsdorp. Wij kunnen er van uitgaan dat het een houten standerdmolen is geweest, het toen meest gangbare molentype, waarvan men nog enkele voorbeelden in ons land kan zien.

De standerdmolen stond op een z.g. meulberg en heeft het uiterlijk van een eikenhouten kast, die om een houten spil of standerd draait en zodanig beves­tigd is, dat hij niet kan omwaaien. Rond de molen zijn in de grond palen geslagen waaraan de molen, in verband met verandering van windrichting, moet worden vastgemaakt.

Ds. J. Dresselhuys schreef in 1832 in zijn „Wandelingen door Zuid- en Noord-Be­veland" dat de heuvel bij Baarsdorp de voormalige Molenberg was en geen vliedberg. De molen van Baarsdorp moet ten oosten van liet dorp hebben gelegen.