De stellingmolen op Eindewege


De verwachting van de verslaggever, dat bij de herbouw van de molen een andere plaats zou worden aangewezen, is in vervulling gegaan.

Hubregt Glerum, die zich inmiddels in Schore had gevestigd, had zijn oog laten vallen op een stuk grond in de buurtschap Eindewege, niet ver van liet pas geopende station van 's-Heer Arendskerke. De spoorlijn was eind 1871 klaar gekomen en het station werd 1 maart 1872 opgeleverd.
Bovendien lag het vlak bij de toenmalige haven van Endewege. In plaats van de standerdmolen kwam nu een stelling­ of baliemolen, waarvan de aanbesteding al ruim een maand na de brand plaats vond.

Glerum was maar kort eigenaar, want in 1873 werd Gerard Dirkszn. Meulenberg te 's-Heer Arendskerke molenaareigenaar dat hij 20 jaar bleef. Zijn zoon, die de eerste steen van de molen had gelegd, Dirk Gerardszn Meulenberg, is maar een paar jaar eigenaar geweest, toen Anthony Moerland de molen in eigendom verwierf.

In 1901 wendde hij zich tot de gemeenteraad van 's-Heer Arendskerke niet de klacht, dat hij bij oostenwind hinder had van hoge bomen.
In maart 1908 deed hij de molen over aan Isaak Meulenberg. Deze kwam in financiële moeilijkheden en werd in 1915 tijdens (1e eerste wereldoor­log failliet verklaard. Het was P. W. Stoutjesdijk uit Stavenisse die op 10 mei 1915 de molen uit de failliete boedel kocht.

Na 4 jaar verkocht hij toen de molen op 14 oktober 1919 aan de molenaar L. A. Dorst uit Hoedekenskerke.
Deze gaf de molen in 1952 aan zijn zoon Cornelis Pieter Marinus Dorst over, die de molen bijna 25 jaar in zijn bezit hield. In 1984 verkocht deze de molen voor liet symbolische bedrag van Hfl 1,- aan de Stichting „Molen Nooitgedacht" te 's-Heer Arendskerke.