Bronnen


1. Ds. J. ab Utrecht        Wandelingen door Zuid- en Noord-Beveland,
    Dresselhuys                  F. Kleeuwens te Goes, 1832, reprint 1973,
                                         Hes Publishers Utrecht, 250 blz., met kaarten.

2. A. de Smit                    De Burgerlijke en Kerkelijke Geschiedenis 's-Heer Arendskerke, 
                                         Deel 1 (tot ± 1600), 's-Heer Arendskerke, 1957. 64 blz.; 
                                         Deel 11 (de laatste eeuwen), 's-Heer Arendskerke, 1959. 190 blz., 
                                         niet illustraties en naam­registers.

3. Ing. M. H. Wilderom    Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, 
                                         Deel 2(Midden-Zeeland), 
                                         M. H. Wilderom te Vlis­singen, 1968, niet illustraties en kaarten, 447 blz.

4. M. van Hoogstraten   De molens van Zeeland, 2e druk, 1972, Drukkerij G. W. den Boer,     
                                         Middelburg, met illustraties, 299 blz., met kaarten en litera­tuuropgaven.

5. Ir. F. Stokhuyzen          Molens 5e druk, Fibula-Van Dishoeck Haarlem, 1981, niet illustraties, 
                                         200 blz., met literatuuropgave.

6. J. C. van                      't Reisvaardig Beveland, Uitgevers den Boer, Middelburg, 1984, niet          
    Hartingsveldt               illustraties, 179 blz.
    
„De Windmolen"            Officieel Orgaan van de Vereniging
                                         „De Zeeuwse Molen, waarin verschillende publicaties over de molen te
                                         's-Heer Arends­kerke van de hand van de heren A. H. P. M. Meesters, H.
                                         Loos en F. D. M. Weemaes zijn verschenen.

Gemeentelijk Archief     Hier zijn onder meer de bevolkingsregisters van ‘s-Heer Arendskerke en de 
Goes                                Goessche Courant geraadpleegd. 

S. J. Fockema                 Recht van den Wind ( 1918-1919).
Andreae

H. A. Visser                       Zwaaiende Wieken (1946).