Home


Op 3 juni 1872 legde Dirk Meulenberg de eerste steen van de molen “Nooit Gedacht”, zoals we die nu kennen. De molen die fier het silhouet van ’s-Heer Arendskerke bepaalt.

In 2012 wordt de molen 140 jaar oud.
Voor haar leeftijd ziet zij er op afstand nog best goed uit. Dat komt door de verschillende restauraties die de molen in haar leven inmiddels al heeft ondergaan en door het vele onderhoudswerk dat regelmatig aan haar wordt verricht.

De grote wens van de molenaar Cees Dorst en het Bestuur van de Stichting Molen Nooit Gedacht is, om de molen weer maalvaardig te maken. Pas wanneer zij haar oorspronkelijke taak, het malen van koren tot meel, weer bezit, kan zij haar historische en landschappelijke waarde volledig waarmaken. Het sierlijk draaien van de wieken zal de gehele omgeving nog fraaier maken. Om deze wens in vervulling te kunnen laten gaan zal het nodige werk vergen van alle vrienden en betrokkenen van de molen.

Het bestuur heeft een ambitieus plan tot het weer maalvaardig maken in voorbereiding. Naast een grote persoonlijke inspanning van de molenaar en het Bestuur, zal dit ook veel geld gaan kosten. Ondanks de huidige, in financieel en economisch opzicht onzekere tijd, is één ding zeker: Wij gaan voor de molen!

Ik hoop dat de ondernemers en particulieren in Eindewege en ’s-Heer Arendskerke ons hierbij zullen steunen.

Kees Hage
Voorzitter Stichting Molen Nooit Gedacht