Het bestuur


C. Hage, voorzitter

J. Blok, waarnemend secretaris

F.J. Verwei, penningmeester

J.A. Verwei-Nagelkerke, bestuurlsid

JJ. Huisson, bestuurslid

M.J.C. Kloet, bestuurslid


Molenaar: C. Dorst

Webmaster: R. Bickelmeijer